Om oss

DRÖNARFOTOGRAFERING.se erbjuder drönarfilmning och fotografering med drönare/ obemannade luftfartyg (UAS – Unmanned Aircraft Systems) där vi kombinerar den senaste teknologin inom radiostyrda UAS. Vi erbjuder rörliga bilder samt stillbilder på unika objekt och platser där kunden efterfrågar kvalitén på bildmaterialet, att det görs i tid och till ett vettigt pris. DRÖNARFOTOGRAFERING.se erbjuder bland annat tre olika paketlösningar, vi tar även fram offert för andra typer av projekt.

Ni som kund ska alltid känna er trygga med en leverans från DRÖNARFOTOGRAFERING.se vi uppfyller det vi har överenskommit och vi har även väl genomarbetade säkerhetsrutiner. Vi flyger aldrig våra helikoptrar/drönare i närheten av folkmassor eller djur. Vi innehar försäkringar som krävs. Vi har också tillstånd från Transportstyrelsen att genomföra flygningar med drönare samt löpande kontakt med Lantmäteriet för ett godkännande av bilder och filmer.

Låter det intressant, tveka inte att kontakta oss så ser vi på möjligheterna att skapa något riktigt bra till er.

ETT PROJEKT BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR:
– Inledande samtal
– Offert/Orderbekräftelse/Projektplan
– Förberedelser/Tillstånd/Location
– Fotografering/filmning
– Redigering
– Extra redigering (tillägg)
– Kvalitetssäkring
– Leverans samt godkännande av Försvarsmakten/Lantmäteriet för publik användning (ex social media/print)
– Uppföljning

Se våra paketlösningar här.

VILLKOR OCH PROCEDURER
Vi opererar med tillstånd från Transportstyrelsen för flygning med obemannad luftfarkost (UAS). Ett absolut villkor för att få bedriva verksamhet med UAS är att flygning aldrig sker med en säkerhetsradie kring helikoptern mindre än 50 meter. Vid flygning inom tätbebyggt område åligger det därför uppdragsgivaren att: Ordna med avspärrningar så att personer som inte har med produktionen att göra hindras att ta sig innanför säkerhetsområdet, som alltså utgör en radie kring helikoptern på 50 meter. Utomstående person som förvarnas och godkänner att vistas inom säkerhetsområdet räknas som del av produktionen. Avspärrning kan antingen ske med band eller utplacerad personal, eller både och. Vi måste vara väldigt strikta vad gäller säkerhetsavståndet till människor som inte ingår i produktionen, och kan inte utföra flygningen om tillräckliga säkerhetsarrangemang saknas.

DRÖNARFOTOGRAFERING görs i samråd med: